středa 9. června 2010

ZemětřeseníZemětřesení
Zemětřesení jsou rychlé, krátkodobé otřesy zemské kůry. Patří k nejnebezpečnějším přírodním katastrofám, jak z pohledu způsobených škod, ale i z pohledu ztrát na lidských životech. Obvykle je vázáno na geologicky mladé, tektonicky neklidné oblasti, okraje litosférických desek, nebo okolí velkých hlubinných zlomů. Často se objeví náhle, bez jakéhokoliv varování. Při pohybech mořského dna je zemětřesení obvykle doprovázeno obrovskou vlnou – tsunami. Nejvíce poškozeno bývá epicentrum – místo nad ohniskem (hypocentrem, v hloubce kolem 60km). Otřesy způsobené seismickými vlnami zaznamenávají přístroje, tzv. seizmografy. Intenzita – magnitudo se dnes udává v Richterově stupnici.  I když v dnešní době máme modernější seismografy, předpovědět zemětřesení není snadné. Studiu zemětřesení se věnuje geofyzika - seismologie. Podle příčin můžeme zemětřesení dělit na řítivá, sopečná nebo tektonická.
Řítivá zemětřesení
Často vznikají zřícením stropů podzemních dutin (jeskyně, důlní prostory atd.) Pro zasaženou oblast to má často katastrofické účinky.
Sopečná zemětřesení
Obvykle jsou vyvolaná sopečnou činností (pohybem ker pod tlakem vystupující lávy nebo plynů a par).
Tektonická zemětřesení

 
Jsou způsobována tektonickým pohybem ker na zlomových spárech. Vznikají náhlým uvolněním nahromaděné energie v tektonicky aktivních oblastech a na hranicích tektonických desek. Bývá to nejčastější a nejhorší typ zemětřesení a zasažená oblast je obvykle rozsáhlá.


Intenzita zemětřesení
Intenzita je veličina, která určuje, jak silné a nebezpečné zemětřesení je. Zahrnuje různé stupně poškození staveb, vznik prasklin a puklin v povrchu, pokles nebo vzestup povrchu, sesuvy aj. Čím více jsme při zemětřesení od epicentra vzdáleni, tím je jeho intenzita menší.  Maximálních hodnot dosahuje na povrchu v epicentru zemětřesení. Každodenně seismografy zachycují mnoho slabších otřesů. Intenzitou zemětřesení se také zabývá např. Geologická služba USA (http://earthquake.usgs.gov/). V některých případech není zemětřesení jednorázové, ale přichází ve více intervalech, tzv. předtřesy a dotřesy (mohou být dlouhodobé)
Richterova stupnice
Stupeň
Označení
Magnitudo
Následky
1
nepozorovatelné
1,2
Člověk necítí, jen přístroje
2
velmi slabé
-
Lze cítit ve vyšších budovách
3
slabé
3
Lze cítit vibrace
4
mírné
4
Drnčení oken, lustrů aj.
5
málo silné
-
Praskání oken
6
silné
5
Padají předměty, špatná chůze
7
velmi silné
-
Obtížná chůze, praskliny v zdech
8
bořivé
-
Poškození budov
9
pustošivé
6
Vážné poškození budov, panika
10
ničivé
7
Trhliny v půdě
11
katastrofické
-
Zničené mosty, koleje aj.
12
globální
8
Téměř úplné zničení

Ochrana před zemětřesením
V oblastech, kdde se často vyskytují zemětřesení (Japonsko, západní pobřeží Ameriky, střední Asie, Indonésie apod.) jsou na to lidé připraveni – stavějí si pevné domy, ví co dělat, když k zemětřesení dojde. Nikdo ale neví, kdy se zemětřesení objeví a jak vysoká bude jeho intenzita. Proto ztráta na životech při zemětřesení je stále vysoká. V takto postižených oblastech se domy staví z pevných materiálů, ne však střídání vrstev, to stavby oslabuje.

Zemětřesení v ČR
ČR neleží na hranicích litosférických desek, a proto nevykazuje vetší známky vetší seizmické aktivity. Přesto na některých územích jsou hlášeny drobné vibrace nebo popraskané zdi. Je to především oblast Kraslicka, západních Čech nebo Slezka. Největší zemětřesení v ČR bylo  M = 4,6.


Zemětřesení a následné tsunami v Japonsku 11.3. 2011
Japonsko - Velmi silné zemětřesení zasáhlo severovýchodní pobřeží Japonska. Dosáhlo 8,9 stupně Richterovy škály a otřáslo i domy v Tokiu. Zemětřesení se tak zapsalo do historie jako celkově šesté nejsilnější a celkově nejsilnější v historii Japonska. Japonské území následně zasáhly až desetimetrové vlny tsunami. Informace o počtu obětí a pohřešovaných se stále rozcházejí. Podle původních informací zemřely stovky lidí a pohřešovaných bylo 88 tisíc lidí. Podle japonské agentury Kjódó zemřelo nejméně 1 000 lidí. Čtyři a půl milionu domácností je bez proudu, Tokio zasáhl blackout. Výstraha před tsunami platí pro celou oblast Tichomoří.

BBC

Volně přeloženo z: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12709598
Japonské  nejsilnější zemětřesení zasáhlo severo - východní pobřeží, což vyvolalo ohromnou ​​vlnu tsunami.
Auta, lodě a budovy byl zmeteny vodou po 8,9- otřesech, které zasáhly asi 400 kilometrů (250 mil) severo-východně od Tokia.
Stav nouze byl vyhlášen v jaderné elektrárně Fukushima I, kde tlak překročil běžnou úroveň.
Oficiálně je 350 lidí mrtvých a asi 500 pohřešovaných, ale obáváme se, že konečný počet obětí bude mnohem vyšší.
Tabulka největších zemětřesení od roku 1900
Postižená oblast
Počet obětí
Rok
Magnitudo
Messina, Itálie
83 000
1908
7,5
Kan-su, Čína
180 000
1920
8,6
Kantó, Japonsko
143 000
1923
8,3
Čching-chaj, Čína
200 000
1927
7,9
Ašchabad, Turkmenistán
110 000
1948
7,3
Peru
50 000
1970
7,7
Ťan-šan, Čína
240 000
1976
8,2
Sumatra, Indonésie
283 106
2004
9,1
Kašmír, Pákistán
86 000
2005
7,6
Haiti
200 000
2010
7,1
Japonsko
Více jak 10 000
2011
8,9

Podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD - Nejničivější zemětřesení od roku 1900

Videa Zemětřesení
Zemětřesení v Japonsku 2011
Zdroje :
Internet
Literatura
Zeměpis 9, Fraus 2008 (str. 112 – 113)
Přírodopis 9, Fraus 2007 (str. 44 – 47)
Co, Jak, Proč – Přírodní katastrofy, Fraus 2008 (str. 8 – 15)
Obrázky :
Hesla : zemětřesení v Japonsku, zemětřesení, earthquake

Zpracovala : Jana Hortvíková