úterý 19. března 2013

Úkol pro osmáky do AIT - do 26. 3. 2013

V prostředí interentové služby Tackk vytvořte jednoduchou prezentaci vybrané historické události. Výsledek mi nasdílejte pomocí odkazu zaslaného emailem.

Jak by to mohlo vypadat ...

Go to this Tackk on Tackk.com

sobota 9. března 2013

Sibiř a Dálný východNejvětší země světa Rusko (17 mil km2) je rozdělena na menší evropskou a větší asijskou část. Politicky se Rusko stejně jako geograficky řadí jak do Evropy, tak i do Asie. Jejich vliv je patrný na obou kontinentech.
Asijské Rusko rozděluje Verchojanské pohoří na Sibiř a Dálných východ.

Napiš jméno pohoří, které odděluje asijské Rusko od Evropy.


Většinu ze současných 50 mil. obyvatel (celé Ruako má přes 141 mil. obyvatel) tvoří rusové. Dále zde najdeme původní obyvatelstvo  - Evenky, Jakuty, Něnce, kteří se velmi podobají kanadským Inuitům.
I přes drsné klimatické podmínky zde najdeme několik miliónových měst.

Podle atlasu vypiš alespoň tři milionová města asijského Ruska.


Přírodní podmínky

Sever oblasti je pokryt tundrou, která je z větší části tvořená trvale zmrzlou půdou tzv. permafrostem. Otevřené pláně jsou hluboko do vnitrozemí ochlazovány přílivem chladného vzduchu od Severního ledového oceánu. Dále k jihu nalezneme mohutnou tajgu. Více na jih pak zemědělské oblasti stepí. Tichomořský Dálný východ patří mezi významná loviště mořských ryb.
Významným krajinným prvkem Sibiře je nejhlubší jezero světa Bajkal. Je největší zásobárnou sladké vody na světě. Z Bajkalu vytéká jediná řeka Angara, na které byla vybudována jedna z největších přehrad na světě – Bratská. Sibiřské veletoky Ob, Jenisej a Lena mají obrovský energetický potenciál a jsou ve velkém využívány pro říční dopravu. Zajímavostí je zimní využití zamrzlých veletoků jako "silnice" pro automobily (včetně nákladních).

Velká a bohatá ložiska nerostných surovin činí z asijského Ruska velmi cennou oblast. K velké části zde se vyskytujících surovin je však velmi těžké se dostat – problémem je obrovská vzdálenost i samotné podnebí. Těžebně využívanou oblastí Sibiře je Západosibiřská rovina s oblastí nazvanou Kuzbas. Zde se těží ropa, zemní plyn i železné rudy. Vyrostla zde velká města Omsk a Novosibirsk.
Vzhledem k ekonomické náročnosti těžby na Sibiři se v její centrální části těží především diamanty, platina či zlato. Z Dálného východu je pak valná část surovin vyvážena do blízkého Japonska.

Dopravní obslužnost regionu je většinou závislá na letecké dopravě. Výjimku tvoří jih území propojený Transsibiřskou magistrálou. Jedná se o nejdelší železnici světa vedoucí z Moskvy do Vladivostoku na poloostrově Kamčatka a je dlouhá 9 300 km. Železnice primárně slouží k přepravě nákladu a je enormně vytížená. Severně od ní byla od Bajkalu vybudována k Tichému oceánu Bajkalsko-amurká magistrála.

Úkoly:
1)      Najdi na mapě město Jakutsk a popiš jeho podnebí.
2)      Vypiš zvířata, která žijí v tundře a která v tajze.
3)      Co je to gulag a k čemu se využíval? 


Vypracováno dle učebnice Fraus: Zeměpis 7.