úterý 15. června 2010

Tornáda

Název tornádo pochází ze španělského nebo portugalského tronada, což v překladu znamená bouřka, resp. tornád - točit se. Tornádo můžeme charakterizovat jako silně rotující vír (se zhruba vertikální osou) mající tvar nálevky nebo chobotu. Rychlost větru v tornádu se pohybuje od 180 do 360 km/h i více. Jeho velikost se pohybuje něco mezi 100-600 metry v průměru.  Vyskytují se po celé zemi, nejčastěji v oblasti středozápad a jih Ameriky. Největší výskyt tornád je ve Spojených státech. Především se vyskytují v období od dubna do 
června.

Vznik tornád
 Vzniknou, jakmile se prudký a studený výškový vítr překříží s teplým přízemním větrem. Tohle střetnutí vyvolá horizontální rotaci vzduchu. Pokud dojde ke střetnutí větru v bouřkovém oblaku, proudění vystupující z teplého bouřkového mraku zdvihne rotující válec a vztyčí ho do vertikální polohy. Spojení vertikálního a otáčivého pohybu vytváří velmi široký sloup zvířeného vzduchu. Uvnitř se objeví vír, který se stává viditelným, jestliže je vzduch dostatečně vlhký, aby mohlo dojít ke kondenzaci. Poté se spustí dolů, až dosáhne země.

Druhy tornád
Rozlišujeme dva druhy tornád. Prvním typem je tzv. supercelární tornádo, které je vázáno na výskyt supercelární bouře. (= Supercela je oblačnost tvořená mohutnou bouřkovou buňkou, rotuje silně kolem své vertikální osy a lze v ní pozorovat tzv. mezocyklónu o průměru cca 20 km. Takováto bouře patří mezi nejsmrtonosnější bouře vůbec). V ČR se superparcela vyskytla 31. května 2001, způsobila tornádo o síle F3.
Druhým typem je tzv. nesupercelární tornádo. je tzv. nesupercelární tornádo. To je tornáda, jehož mateřská bouře nemá supercelární charakter. To znamená, že se jedná o bouři tvořenou více bouřkovými buňkami. Tornáda, která jsou vázaná na tuhle bouři jsou slabší. Tento druh je typický pro naše země.

Tornáda v ČR
Jako čtvrté se objevilo na Trutnovsku (Olešnice) již 4 tornádo. Objevilo se něco mezi 13:50 až 14:05. Nejprve se k zemi spouštěl jen tenký chobot, poté se tornádo rozšířilo a spojilo se zemí. Ke vzniku tohoto tornáda stačila přeháňka, která se vytvořila na slabé studené frontě. V pátek 13. 8. 2010 byly zpozorovány dvě tromby u Mladé Boleslavi. 24. 8. 2010 zasáhlo Olešnici zasáhlo další tornádo, bylo slabé (podle Fujitovy stupnice- F1). Na desítce domů v obci strhal silný vítr střešní krytiny, plechové střechy aj.


Oblasti častého výskytu tornád

USA patří mezi místo největšího výskytu tornád. (Texas, Louisiana, Mississippi a Florida). V této oblasti se vyskytuje až desítky tornád ročně a stávají se tak často vyhledávaným místem stopařů tornád.


Bezpečnostní pokyny při vzniku tornáda

Při zásahu tornáda se snažte schovat do uzavřené místnosti bytelných základů. Nedoporučujeme vyhledávat místa s okny, nestabilní obytná prostředí nebo lesy. V těchto místech je vysoká pravděpodobnost zranění plynoucí z létajících předmětů. Pokud se nacházíte v autě, doporučujeme ujet z místa ohrožovaným tornádem. V případě špatné mobility rozhodně nezůstávejte v autě a radši vyhledejte zmíněná bezpečná místa. V USA jsou pro tornáda provedené značné prevence a připravené „proti-tornádové kryty“.

Fujitova stupnice
Síla tornád je dána Fujitovou stupnicí, která dělí tornáda do 6 stupňů. Nejsilnější je šestý stupeň F5, který se vyskytuje pouze ve 2%.
F0 – rychlost 119km/h, lehké škody-spadlé komín, zlámané větve.
F1 - rychlost 120 až 180 km/h, mírné škody - strhává střešní kryt, posunuje nebo otáčí prefabrikované domy a vytlačuje auta ze silnic.
F2 - rychlost 180 až 250 km/h, značné škody - strhává střechy, ničí prefabrikované domy, převrací vagóny, vyvrací a láme vzrostlé stromy, z lehkých předmětů vytváří nebezpečné projektily, zdvihá automobily ze země.
F3 - rychlost 250 až 330 km/h, vážné škody - ničí střechy i zdi dobře postavených domů, převrací vlaky, většina stromů v lesích je vyvrácena, těžká auta jsou zdvihána ze země a odvrhávána.
F4 - rychlost 330 až 420 km/h, zničující škody - srovnává se zemí dobře postavené domy, stavby se slabými základy odnáší, auta jsou odmršťována a z těžkých předmětů se stávají poletující projektily.
F5 - rychlost přesahuje 420 km/h, obrovské  škody - silné konstrukce domů jsou srovnávány se zemí a odnášeny, projektily velikosti automobilu poletují vzduchem a jsou odmršťovány do vzdálenosti přesahující 100 m (109 yds), stromy jsou odkorňovány, objevují se i jiné neuvěřitelné jevy.
Zdroje:

Vypracovala: Veronika Balátová