středa 9. června 2010

Dopad meteoritů

Meteorit
Meteorit je menší kosmické těleso, které dopadlo na Zemi nebo jinou planetu. Dělí se na chondrity – meteority složeny z křemičitanů a siderity – meteority složeny z niklu a železa.
Dopad meteoritů je událost, kdy se nějaké kosmické těleso střetne ze Zemí (popřípadě s jinou planetou). Většina z nich se ale při průletu naší atmosférou roztaví a vypaří. U sideritů je větší pravděpodobnost dopadu na zem než u chondritů. 6. května 2000 dopadl na české území meteorit Morávka.

Důsledky dopadu meteoritů
Když dopadne velká planetka nebo kometa na zem, vznikne impaktní kráter. Při nárazu velkého meteoroidu (těleso ve sluneční soustavě, které se pohybuje mezi planetami) se uvolní velké množství energie. Nárazová vlna je opravdu mocná – vystřeluje kusy horniny i se zbylými kusy dopadajícího tělesa. Vznikne kráter, který je o mnoho větší než původní těleso. Dopad meteoritů může doprovázet silné zemětřesení, které dokáže otřást celou planetou. Vzniká také rozlehlý požár, protože déšť žhavého popela padá na zem a zapaluje vše v širokém okolí. Celkem je známo 150 pozemských impaktních kráterů.

Známé impaktní krátery
Jako první byl objeven Barringerův kráter v Arizoně, uvnitř něho byly nalezeny úlomky meteoritu. Chicxulubský kráter je prastarý impaktní kráter skrytý pod poloostrovem Yucatán v Mexiku. Dopadl asi před 65,5 mil. let. Je pojmenován po městě Chicxulub, protože kráter leží v jeho blízkosti. Kráter je v průměru široký 180 km. Dopad mohl způsobit jedny z největších tsunami v historii Země. Vyhloubený materiál s kousky tělesa mohly podněcovat globální požáry a mezitím kolosální rázové vlny mohly způsobit zemětřesení a sopečné výbuchy.

Minimalizace dopadu meteoritů
V současné době jsou monitorovány dráhy asi 7000 asteoridů (planetek), které by se mohly střetnout se Zemí. Dráhy pro ně jsou propočítávány na mnoho let dopředu, aby bylo možné nebezpečí srážky odvrátit buď vychýlením tělesa z jeho dráhy, nebo jeho rozprášení jaderným výbuchem.

Na závěr jsem přiložila video střetnutí meteoritu se Zemí.

Odkazy:


Kristýna Hortvíková