čtvrtek 22. října 2015

Hospodářství Ameriky

Amerika je, podobně jako například Asie, kontinentem hospodářských protikladů. Na jedné straně stojí vyspělá ekonomika USA, na straně druhé například chudá Bolívie v Andách či Honduras, zcela závislý na vývozu banánů a kávy.

Popořadě, ale ...
Hospodářskou historii Ameriky jako kontinentu můžeme pozorovat po jejím objevení, tedy od přelomu 15. a 16. století. Doba před kolonizací (do konce 15. století) se vyznačovala především pěstováním místních obilovin, kukuřice, v tropech pak tropických plodin a samozřejmě brambor. Kolonizátoři sebou přináší evropské obiloviny (především pšenici), tropickou kávu či plantážní způsob pěstování banánů. Dle místních klimatických podmínek se během staletí ustálila produkce jednotlivých zemědělských komodit až k současnému stavu.
Průmyslovým gigantem (od dob průmyslové revoluce) se stávají Spojené státy Americké silně podporovány proudícími davy přistěhovalců z Evropy, kteří přinášely nejen pracovní sílu, ale také nápady a mnohé vynálezy. Výhodou pro USA byla její poloha, dostatek nerostných surovin, vytvoření vlastního státu (od r. 1776) a ukončení občanské války v 60. letech 19. století. Ekonomiku a průmyslovou výjimečnost vůči okolnímu světu uspíšily obě světové války. Od 50. let (vlastně i dříve) jsou USA považovány za světovou hospodářskou velmoc.

Takže dnes ...


Zemědělství Ameriky
Severní Amerika: vyspělé intenzivní zemědělství, hojné využívaní moderních technologií, strojů, ekologických hnojiv a genové úpravy plodin pro vyšší výnos.
V Kanadě je zemědělství zaměřeno na pěstování pšenice (jižní Kanada) či brambor, které odolávají chladnějším klimatickým podmínkám. Hlavní vývozní surovinou je však dřevo získávané z rozlehlých lesů.
V USA převládá na rozlehlých orných půdách pěstování pšenice, kukuřice či slunečnice. Na jihu území se pěstuje také bavlna. Sever a severovýchod USA je významný chovem dobytka, známé je kovbojský chov dobytka.
Oblasti Mexika a států Americké šíje se zaměřují na pěstování kukuřice, luštěnin a směrem na jih na pěstování tropických plodin, cukrové třtiny a kávy.
Zemědělství Jižní Ameriky můžeme rozdělit do několika skupin:

 • Primitivní zemědělství v oblasti Amazonského pralesa, které je samozásobitelsky zaměřeno a převládají tropické plodiny, cukrová třtina. Využíván je plantážní způsob zemědělství.
 • Plantážním způsobem (ve velkém a na vývoz) se pěstuje káva (Brazílie, Andské státy), tropické plodiny či bavlna.
 • Obilnářství je v Jižní Americe rozvinuto v mírném pásu na půdách pamp (Argentina, centrální Chile).
 • Chov dobytka je hojně rozšířen především v La Platské nížině (krávy, skot, prasata), směrem na západ a s rostoucí nadmořskou výškou převládá chov ovcí a koz.
 • Značné příjmy z rybolovu má Peru či Ekvádor lovící v chladných vodách Pacifiku.
Těžba nerostných surovin, průmyslová výroba
Spojené státy Americké - po rozpadu SSSR jediná supervelmoc, dnes se potýkající s problémy současné světové krize. I přesto je stavebním kamenem světové ekonomiky a hybatelem světových trhů.
Průmysl založen na velké surovinové základně (težba uhlí v Apalačích, ropy v Texasu a Mexickém zálivu) a ještě větším dovozu. Bohaté společnosti jsou dnes známy a mají pobočky v řadě zemí: Automobilky Ford, General Motors či Chrysler; Letadla Boeing; Elektronika a softwarové společnosti IBM, Microsoft, Apple; Těžební společnosti Exxon, Mobil, Texaco; Potravinový a tabákový giganti McDonald, Coca Cola, Philip Morris. A celá řada dalších firem. Velké příjmy plynou do USA v oblasti finančnictví a bankovnictví.
Kanada - ekonomika založena na těžbě bohatých přírodních zdrojů (nikl, měď, olovo, zinek), významná je těžba ropy a již zmiňovaného dřeva. Průmysl má vysokou úroveň.
Latinská Amerika - významná těžba a vývoz ropy (Venezuela, Mexiko, Ekvádor, Kolumbie). Rudné bohatství má Brazílie (železná ruda, mangan, cín, hliník, zlato). Brazílie je také díky tomu ekonomickým lídrem Latinské Ameriky. Těžbou mědi vyniká Chile. Kromě Brazílie mají vyšší podíl průmyslové výroby (jsou průmyslově vyspělejší) Argentina, Chile a Mexico. Převládá zde potravinářský průmysl a dále strojírenství a na těžbu navazující hutnictví a chemický průmysl. U ostatních zemí je průmysl rozvinut jen velmi málo a je spíše orientován na prvotní zpracování vytěžených surovin.

Aby byla kapitola Hospodářství Ameriky kompletní je třeba přidat i Dopravu a Služby. Nechám to však na další hodiny.
A poznámka na závěr ... šmankote ... neučte se to nazpaměť. Tento text je zde především kvůli pracovnímu listu, který máte před sebou, či již ve složkách. To co je v pracovním listě mi tudíž bohatě stačí :-) 

pátek 2. října 2015

Testy ...

Milí žáci,

občas je třeba i touto formou si ověřit, že něco umíte, zvládáte, dokážete. Tak s chutí do toho.
Užijte si TO!

Informatika 6. a 7. třída:

pondělí 18. května 2015

Projekt Místo v ČR pro osmou třídu - 1. část

Zde je zadání s výčtem vám vybraných míst pro první část projektu Místo v ČR.

Vaším úkolem je do 9. června do 22.00 hodin mi poslat na mail jako přílohu minimálně 2 A4 textu o vašem vybraném místě (obci) v podobné struktuře a podobné náplně jako je  ukázkový text.

Vybrané místo:
 • kdekoliv na území ČR s výjimkou území do 50 km vzdušnou čarou od Dambořic,
 • jakákoliv obec s výjimkou krajských měst.

Několik podmínek a doporučení:

 • Font Calibri, Arial, Tahoma či Times New Roman.
 • Velikost písma 12, nadpisy 14 tučně.
 • Minimálně dvě A4. Maximálně 3 A4. Bez obrázků.
 • Čerpejte z oficiálních stránek měst a obcí či stránek zabývající se danou lokalitou.
 • Data přebírejte nejlépe ze stránek www.czso.cz
 • Zbytečně nekopírujte, snažte se tvořit svoje věty - je to poznat, že nepíšete svým jazykem, svým stylem.
 • Hodnoceno bude množství a užitečnost (vhodnost) informací, splněný rozsah a formální úprava.
 • Uvažujte, prosím, které informace jsou důležité. Není vhodné vypisovat např. celé zastupitelstvo a "zatáhnout" tím celou 1/2 A4.
 • Nebojte se zeptat. Poslat dříve ke kontrole. Po termínu již rovnou známkuji.
Slíbený ukázkový text.
Odkaz na Geoportál s mapovými podklady.
Stránky Českého statistického úřadu.

¨