středa 28. března 2012

Počítačová grafika - shrnutí známého pro deváťáky


Můj vysněný turistický cíl - 9. třída, prezentace

Zadání

Prezentace v PowerPointu, v OpenOffice či v Google Docs.

 • Minimálně 10 slidů - jeden úvodní, jeden závěrečný s odkazy.
 • Užití vhodného pozadí, přechodů, animací, písma podle zásad tvorby prezentace.
O čem?
 • Vyberte si  "vysněné" turistické místo mimo hranice ČR.
 • Naplánujte si dovolenou tzv. po vlastní ose - bez cestovní kanceláře.
Co budou slidy obsahovat?
 • Místo kam jedete, jeho stručnou charakteristiku, včetně obrázků.
 • Popis cesty tam i zpět, včetně dopravních prostředků, časů a cen.
 • Itinerář cesty - co, kdy, kde uvidíte, budete dělat, kde budete spát, co budete jíst.
 • Rozpočet cesty - nejlépe v tabulce - podrobně rozepsat, ceny v měně dané země a v přepočtu na Kč:
  • Doprava.
  • Jídlo.
  • Ubytování.
  • Vstupné.
  • Jiné výdaje.
 • Ukázka a popis zajímavých míst.
  • Pokud budete jen ležet na pláži, tak nás bude zajímat třeba podnebí v dané oblasti, jak často tam svítí slunce, jak moc tam prší/neprší.
 • Na předposledním slidu napsat/vymyslet vaše dojmy, zážitky :-)
 • V posledním slidu vypsat všechny použité odkazy, včetně odkazů na obrázky - nejlépe v Creative Commons.
Kam odeslat?
 • Mailem na adresu malikk@zsdamborice.cz
Do kdy?
 • Do 25. dubna 2012.
 • Doporučuji dříve, ať to můžu okomentovat a vy opravit.
Prezentacím zdar! ... Nazdar!

úterý 20. března 2012

8. třída - zadání pro tvorbu prezentace vybraného kraje ČR


Podmínky úspěšného splnění referátu:
 • Vystihnout základní přírodní podmínky a socioekonomickou charakteristiku (obyvatelstvo, hospodářství kraje, služby…).
 • Doplnit základní údaje zajímavostmi daného kraje.
 • U každého kraje provést porovnání s ostatními kraji (ve stručnosti – rozloha, obyvatelstvo, odvětví průmyslu, význam kraje…).
 • Vypracovat prezentaci o min. 10 oknech
 • Vypracovat pro své spolužáky stručný výpisek nejdůležitějších faktů.
 • Na závěr prezentace uvést veškeré zdroje, ze kterých bylo čerpáno (minimálně 3 různé).
 • Mezi zakázané zdroje informací patří servery s referáty jiných žáků či studentů.
 • Pokud bude informace pocházet ze zakázaných zdrojů, či bude zřejmé, že je slepě okopírován text, bude práce hodnocena se sníženým procentuálním hodnocením (o 40 %)
 • Výsledný součet procent a tedy i známka bude souhrnem hodnocení obsahu a zpracování prezentace a výpisku a ústní seznámení třídy s tématem = "odprezentování" vytvořené prezentace.
Odevzdání:
 • Forma prezentace
  • PowerPoint, OO Impres či prezentace Google Dokumenty
  • S každou možností vás seznámím při prezentování prvních třech krajů.
 • Termín odevzdání
  • Nejpozději vždy večer před samotným výstupem.
  • Doporučuji však alespoň týden před vaším výstupem v hodině, abych mohl prezentaci prohlédnout a upozornit na případné chyby.
 • Jak odevzdat?
  • V případě prezentace v PowerPointu či Impresu jako přílohu.
  • V případě prezentace v Dokumentech Google postačí dát "sdílet".
Ať se vám práce podaří :-)

Seznam krajů a tvůrců prezentací o nich (včetně prezentací ke stáhnutí):

Výpisky: Kraje ČR 1, Kraje ČR 2
 • Praha - pan učitel, prezentace PowerPoint - prezentace, zápis.
 • Karlovarský kraj, Ústecký kraj - pan učitel, Google Docs - KV, Ústecký
 • Jihočeský kraj, Plzeňský kraj - pan učitel, prezentace
 • Středočeský kraj - Adéla Počtová - prezentace
 • Liberecký kraj - Veronika Hamanová - prezentace
 • Královéhradecký kraj - Simona Snášelová - prezentace
 • Pardubický kraj - Martin Vašíček - prezentace
 • Kraj Vysočina -  Lucie Jíšová - prezentace
 • Jihomoravský kraj - Jakub Radoš - prezentace
 • Zlínský kraj - Nikola Procházková - prezentace
 • Olomoucký kraj - Tereza Kalová - prezentace
 • Moravskoslezský kraj - Tereza Bušíková - prezentace

úterý 13. března 2012

Mezinárodní migrace


Migrace obecně je jakákoliv změna bydliště osob (z vesnice do města, z města do města, ze státu do státu aj.) Rozlišujeme u ní pojmy imigrant (přistěhovalec) a emigrant (vystěhovalec).
Dále můžeme migraci dělit na tzv. vnitřní, která se děje uvnitř státu a vnější (mezinárodní), která se děje mezi dvěma státy. Migrace v sobě zahrnuje veškerou časoprostorovou mobilitu osob jakýmikoliv prostředky.

Mezinárodní migrace sehrála a doposud také hraje významnou roli při formování jednotlivých států světa. Imigranti vytvořili např. základ USA, Kanady či Austrálie, významně také ovlivnili složení obyvatelstva v Jižní Americe (příchod Španělů, černých otroků). Amerika (především ta Severní) se do r. 1950 stala cílem mnoho emigrantů z celého světa (nejvíce z Evropy). Důvody byly především válečné, politické a hospodářské => nová země, nové možnosti. Po r. 1950 převládá ve vyspělých zemích imigrace za prací (např. přistěhování Turků do Německa).

Příčiny současné migrace můžeme hledat v ekonomické a sociální nerovnosti mezi zeměmi (či regiony), v politické nestabilitě, ekologických příčinách, či v příčinách psychologických a kulturních.

Rozmístění migrantů ve světě je značně nerovnoměrné. Nejvíce jich žije v sedmi nejbohatších státech světa. Obecně nejvíce migrantů směřuje z chudého Jihu na bohatý Sever.

Velkým problémem je nelegální migrace. Tito vstupují většinou do cizí země bez dokladů a hledají tzv. azyl – ochranu, či zde nelegálně pracují (mnohdy jsou z nich novodobí otroci).

V důsledku válek, či nestabilního režimu dochází často k velkému přesunu osob – uprchlíků. Tito ve státě, do kterého uprchli, mají zvláštní status – nohou zde zůstat než se situace v jejich původním bydlišti uklidní (žijí v tzv. uprchlických táborech).

Úkoly :
 1)      Vysvětli pojem převaděč.
2)      Vysvětlete pojmy: asimilace, xenofobie a rasismus – použij slovník.