pátek 17. května 2013

Prezentace Regiony Evropy - zadání práce pro sedmáky

Podmínky úspěšného splnění:
  • Vystihnout základní přírodní podmínky a socioekonomickou charakteristiku (obyvatelstvo, hospodářství, služby…).
  • Doplnit základní údaje zajímavostmi daného regionu. Přidat vhodné fotografie.
  • Provést porovnání daného státu s jeho nejbližšími sousedy a s Českou republikou - nejlépe v tabulce (ve stručnosti – rozloha, obyvatelstvo, hustota zalidnění, jazyk, hlavní město).
  • Vypracovat prezentaci v PowerPointu o min. 12 oknech.
  • Uvést veškeré zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Včetně zdrojů pro obrázky. Postačí na předposledním slidu.
  • Pro text doporučuji učebnici, encyklopedie, ne stránky s referáty jiných žáků - nejsem hloupý a umím vyhledávat na internetu :-)
  • Pro obrázky doporučuji Wikipedii Commons.
  • Pro aktuální data doporučuji CIA World Factbook.
  • Výsledná známka bude souhrnem hodnocení obsahu a zpracování prezentace, plus ústní seznámení třídy s tématem.
Odevzdání skrze email do 7. června 2013.


úterý 14. května 2013

ETIKETA - zadání témat pro osmáky

Vytvořte krátkou prezentaci (poslat na email) libovolného formátu a připravte si max 2minutový přednes vašeho tématu z televizního pořadu Etiketa.

Rozehnalová - Nápoje
Kučerová - Dary a dárky
Doležalová - Přijímací pohovor
Hovězák - Alkohol
Škrhák - Oblékání
Marková - Narozeniny
Kosmáková - Malá svatba
Matoušová - Velká svatba
Putna - Kouzlo čistoty
Tvarogová -  Oslovování
Rozsypalová - Nejsme si rovni
Palčíková - Pozdravy
Jochová - Dokonalý muž
Dvorský - Telefonování
Hlavinka - Kouření
Hanák - U stolu
Hošek - Zasedací pořádek
Švaňhal - Přípitek
Kolenčík - Letadlem i autobusem
Duroň - Šaty dělají dámu
Skopalová - Dezerty
Kramář - V restauraci

pátek 3. května 2013

Test - počítačová grafika pro devátou třídu

Milí deváťáci,

přepadový testík - ANO x Ne forma z tématu počítačová grafika je pro vás připraven po kliknutí na tento text.

Ať máte samé jedničky :-)

Pracovní list on-line - Informatika 7. třída - Téma: Internet

Milí sedmáci,

na této internetové adrese najdete pracovní list ve formě dotazníku. Je potřeba vyplnit veškeré otázky, jinak vás formulář nenechá odeslat odpovědi.
Pracujte, pokud možno, samostatně. Je to o vaší práci, vašich názorech, ne o názorech vašich spolužáků.

S výsledky vás seznámím příští týden v informatice.

Užijte si to.

KM