středa 6. února 2013

Dělení zemí světa podle vyspělosti
Při dělení zemí na bohaté a chudé bývá nejčastěji používáno ekonomického ukazatele. Nejtypičtější charakteristikou je hrubý domácí produkt (HDP) a hrubý národní produkt (HNP) přepočtený na jednoho obyvatele.

Dopiš a vysvětli, co znamená HDP a HNP:


Kupní síla je další z charakteristik pro srovnání ekonomik (vyspělosti) jednotlivých států. Ukazuje a porovnává ceny nejčastějších shodných výrobků a služeb v jednotlivých měnách daného státu. Většinou se užívá metoda spotřebního koše, který vyjadřuje běžné náklady domácnosti.

Společenskou vyspělost jednotlivých států demonstruje index lidského rozvoje (ILR), který kromě ekonomického ukazatele (kupní síla) zohledňuje úroveň vzdělání (gramotnost) a kvalitu péče o lidské zdraví. Index se udává jako desetinné číslo od nuly do jedné, kde 1 = nejrozvinutější stát.

Vypiš alespoň tři státy s nejvyšším ILR a tři státy s nejnižším ILR:

Jednoduchou charakteristikou pro porovnání kvality lidských zdrojů je srovnání úrovně vzdělanosti obyvatelstva. Udává se v procentech gramotného obyvatelstva (ukončená některá z obdob ZŠ).

Na základě charakteristik HDP a ILR můžeme svět dělit na bohatý sever a chudý jih. Bohatý sever také často nazýváme jádrovou oblastí či vyspělými zeměmi. Chudý jih naopak zeměmi zaostalými či rozvojovými nebo globální periferií.

Další charakteristiky, o kterých jsme se zmiňovali v dřívějších ročnících (nezapomeň vyhledat): zastoupení těžkého průmyslu, zemědělství či služeb v hospodářství jednotlivých zemí.

V současné době spadá 50 zemí do nejméně rozvinutých zemí světa (podle OSN). Většinu z nich nalezneme v centrální části Afriky.


Otázky k zamyšlení i vypracování:
1)      Co znamená rozevírání ekonomických nůžek mezi severem a jihem?
2)      Proč se dle tebe nachází většina vyspělých států na severní polokouli?
3)      Co je to urbanizace a suburbanizace (vyhledej nejlépe ve slovníku a zapiš si).