úterý 15. června 2010

Prachové (písečné) bouře

Prachová bouře či bouře písečná je atmosférický jev, kdy je vlivem pohybu vzduchových mas zvedán do atmosféry prachový materiál nebo písek, který se spolu s posunem mas pohybuje do nových oblastí. Zvířený materiál je transportován a následně ukládán v nových oblastech.

Účinky na zdraví
          Nejčastější příznaky, ke kterým došlo během prachové bouře je podráždění očí a horních cest dýchacích. Nejvíce zranitelní lidé jsou kojenci, starší lidé, lidé s onemocněním srdce a s dýchacími potížemi. U těchto lidí vyvolává bouře alergické reakce, astmatické záchvaty, dýchací problémy a snížení životnosti.

Výskyt

        Nejčastěji se s písečnými bouřemi setkáváme v pouštních oblastech, kde není moc vody například v oblasti Sahary, ale nejvíce se vyskytují v Austrálii. Byly též pozorovány také na Marsu, kde občas dosahují globálních rozměrů, kdy je celá atmosféra planety zasažena písečnými bouřemi. V dubnu 2011 se prachová bouře vyskytla v Německu, odkud přišla do Česka a přehnala se přes Kolín nad Rýnem. V Německu způsobila hromadnou havárii na dálnici A19, při které zemřelo 10 lidí.

Nebezpečí a bezpečnost
       Bouře je nebezpečná tím, že snižuje viditelnost na nulu, je schopna zasypat oblast několika vrstvy písku a má abrazivní efekt, tzn. je schopna mechanicky obrušovat horniny. Pro bezpečnost buďte připraveni opustit vozovku, pokud se viditelnost na vozovce sníží na méně než 100 metrů. Pokud máte v automobilu klimatizaci, tak nastavte proudění vzduchu na recirkulování.

Prachová bouře v Rijádu (Saudská Arábie)
        Podle svědků trvala samotná bouře pouze 10 minut. „Během asi třiceti sekund bylo vidět jen na pár metrů,“ řekl svědek stanici BBC. Úřady musely odklonit lety a byly zavřeny letiště i některé školy. Na druhý den po bouři bylo město pod silným nánosem písku a někteří lidé měli problémy s dýcháním. I když jsou v Saudské Arábii písečné bouře na jaře běžné, tak tahle byla podle místních médií za poslední desetiletí nejhorší.