úterý 15. června 2010

Nedostatek energetických zdrojů

Každému je asi jasné, že zásoby fosilních paliv jednou dojdou. Fosilní paliva jsou ropa, uhlí a zemní plyn, jsou to neobnovitelná paliva. Nezbývá nic jiného, než se poohlédnout po jiných nejlépe obnovitelných zdrojích energie. Možností je více, ale většina z nich je zatím ve srovnání s uhlím a ropou příliš nákladná. Vzhledem k naší geografické poloze nemůžeme počítat s masovým využitím solární, termální nebo větrné energie. Na fosilní paliva pracují tepelné, jaderné, vodní, větrné a solární elektrárny, které zajišťují elektřinu.  

Ropa

Ropa je dnes bezesporu nejdůležitější energetickou surovinou. Využívá se jako palivo pro dopravu, surovina pro výrobu plastů a pro výrobu některých léků. Její dostupnost a cena významně ovlivňuje hospodářství ve vyspělých průmyslových zemích. Denní spotřeba ropy ve světě je 92,6 mil. barelů. Je označována jako ušlechtilé palivo, protože při jejího užívání je produkováno pouze malé množství škodlivin. 

Uhlí
Druhá nejvyužívanější energetická surovina. Zásob uhlí je ze všech fosilních paliv nejvíce. Celková světová roční spotřeba se odhaduje na přibližně 5,3 miliardy tun. Při současné spotřebě by zásoby všech druhů uhlí vydržely přibližně 300 let. Uhlí je nejčastěji používaný materiál pro výrobu tepla a elektřiny. 

Růst ceny ropy na světových trzích v závislosti na situaci ve světě
Cena ropy na asijských trzích stále stoupá, kvůli situaci, která panuje v Libyi. Libye je země s největšími zásobami ropy v Africe. Na světě je čtvrtým největším producentem ropy. Tato země je členem organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), která produkuje 40 procent světových zásob ropy. Cena lehké ropy vzrostla na 95,46 dolarů za barel.


Zdroje
Časopis Dnešní svět – Paliva na Zemi, str. 4 - 6

Vypracovala: Veronika Kramářová