úterý 15. června 2010

Přelidnění světa

Již na konci 18. století tvrdil anglický ekonom Thomas Malthus, že na světě je moc lidí a lidská populace roste rychleji než zdroje, které je schopna vyrábět. Znovu se o tomto tématu začalo mluvit v druhé polovině 20. století a ani dnes tomu není jinak.
V současnosti žije na planetě Zemi něco přes 6,5 miliard obyvatel, v roce 1971 zde žilo ‚jen‘ 5,8 miliardy lidí. Podle odhadů OSN zde bude v roce 2050 žít až 12 miliard obyvatel. Je tedy otázkou, zdali je pro takové množství obyvatel dostatek potravin, pitné vody a nerostných surovin.
V souvislosti s přelidněním se hovoří hlavně o chudých zemích 3. světa, jakými jsou například země Afriky, které nejsou schopny uživit samy sebe (špatné zemědělství, nepříliš vhodné přírodní podmínky apod.). Mezi obyvateli těchto zemí se šíří různé epidemie (HIV) a hladomor. V České republice přelidnění nehrozí, pravděpodobně v nejbližší době hrozit nebude.

Nejpřelidněnější země světa

Nejvíce lidnatou zemí světa je Čína (1 336 718 015 obyvatel; 2011 odhad, podle cia.gov). Tamní úřady se snažily situaci zachránit tzv. politikou jednoho dítěte (jinými slovy ‚jedna rodina = jedno dítě‘). V dnešní době ale Čína ustupuje a rozhodla se ‚aktivně podporovat vznik rodin se dvěma dětmi a vyzvala "vhodné manželské páry", aby si pořídily druhého potomka‘[1], protože obyvatelstvo stárne a chybí dostatek pracovních sil.

Druhou zemí v pořadí je Indie (1 189 172 906 obyvatel; 2011 odhad, podle cia.gov). Velké množství populace tvoří především žebráci a chudí lidé žijící ve slumech na okrajích velkých měst.
Třetí místo zaujímají Spojené státy americké (313 232 044 obyvatel; 2011 odhad, podle cia.gov).

Možná řešení
Jedním z mála řešení, jak zastavit populační růst, je především informovanost žen v méně vyspělých zemích, plánované rodičovství a hlavně rozšiřování a podpora antikoncepce v zemích 3. světa, což není jednoduché (vzhledem ke kultuře některých národů).

Níže uvedený link odkazuje na ‚počítadlo obyvatel’:

Zdroje:
Učebnice Dějepisu pro 9. Ročník, Nová Škola
Moje první encyklopedie, S&M

Vypracovala: Barbora Tomášková