středa 30. března 2011

Světové zemědělství

Světové zemědělství

Zemědělská produkce je jedním z nejdůležitějších faktorů k existenci lidské populace – dává jídlo J.
Je součástí hospodářství jednotlivých států a je jedním z ukazatelů vyspělosti státu. Čím menší počet lidí pracujících v zemědělství (pod 10%) a menší podíl na HDP, tím vyspělejší stát.
Zemědělství se dělí na živočišnou a rostlinnou výrobu.

Živočišná výroba

·        Má různé formy, nemá tak velkou závislosti na přírodních podmínkách jako rostlinná.
·        Nejčastější formy: pastevectví, ustájení, velkovýkrmny, drůbežárny.
·        V současné době se přistupuje ke zkvalitnění hygienických přístupů ve velkochovech a etičtějšímu zacházení se zvířaty.
·        Pro mnohé státy (Mongolsko, Nepál, Bolívie) je živočišná výroba, konkrétně pastevectví základem hospodářství.
·        Ve vyspělých zemích převládá ustájení, v rozvojových pastevectví s výjimkou rančerství v USA či v Austrálii.

Rostlinná výroba

·        Je silně závislá na přírodních podmínkách – teplota, sluneční svit, srážky, kvalita půdy.
·        Základní „dodavatel“ potravin pro světovou populaci.
·        Je náchylná na vlivy počasí.
·        Snahou zemědělců je zvyšování produkce pomocí mechanizace a chemizace, neboli hnojením.
·        Ve vhodných podmínkách dokáže člověk sklízet úrodu třikrát do roka (rýže v Asii).
·        V rostlinné výrobě hovoříme o zelené revoluci – zefektivnění zemědělské produkce pomocí strojů (modernější, kvalitnější), chemizace a moderních postupů.
·        Řada rozvojových zemí k zelené revoluci prozatím nedospěla => málo efektivní rostlinná výroba.
·        K nejdůležitějším plodinám světové produkce patří:
o   Pšenice – pěstovaná nejvíce v Číně, EU, USA, Rusku
o   Rýže – Čína, Indie, Indonésie, Vietnam
o   Bavlna (technická plodina) – Čína, Indie, USA
o   Káva – Brazílie, Kolubie; Čaj – Indie, Čína; Kakao – Pobřeží slonoviny, Indonésie

K zemědělské produkci řadíme i chov a lov ryb a lesnictví.


Nově přidávám odkaz ke stažení dokumentu z časopisu Dnešní svět týkající se Rostlinné výrovy ve světě. Otvírejte a čtěte zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat