pondělí 21. února 2011

Jihovýchodní Asie


Jihovýchodní Asie se rozkládá na poloostrově Zadní Indiie a ostrovech Velkých a Malých Sund a Filipín. Hospodářská úroveň států je velmi rozdílná. Teplé a vlhké monzunové podnebí umožňuje pěstovat rýži, cukrovou třtinu či kaučukovník. Z mělkého moře se těží ropa a zemní plyn. Velký význam však mají i ložiska železné rudy a barevných kovů, především cínu.
Podle vyspělosti můžeme přiřadit Singapur, Malajsii a Thajsko k Malým tygrům (ekonomicky rostoucí země). Naopak Vietnam, Laos, Kambodžu a Barmu řadíme k nejchudším státům světa.
Pravidelné monzuny spolu s tropickým podnebím umožňují 2-3 sklizně rýže během roku, což dostatečně zabezpečuje místní obyvatelstvo i export.
Nábožensky je oblast silně ovlivňována islámem, který vytlačuje (někdy i skrze násilí) jak původní vyznání, tak i buddhismus či křesťanství. Všechny státy se vyznačují vysokým přirozeným přírůstkem obyvatel a růstem počtu obyvatel ve městech.
 
  • Barma – zaostalá zemědělská země, těžba vzácných dřev v tropických lesích. Zemědělství je soustředěno podél velkých řek – Írávádí a Salin. Těžba nerostných surovin je vysoká, bohužel probíhá zastaralým způsobem, tudíž je nevýkonná.
  • Brunej – malý sultanát na ostrově Kalimantan. Zisky z těžby ropy a zemního plynu. Brunejský sultán patří mezi nejbohatší na světě.
  • Filipíny – jediná katolická země v oblasti (ostatní státy jsou muslimské). Pestrá směsice národů žijící na několika desítkách ostrovů (největší Luzon a Mindanao). Hlavní město Manila. Pomalu se rozvíjející průmysl dává zemi naději ke zlepšení života místních obyvatel.
  • Indonésie – největší stát oblasti 1,9 mil. km2, taktéž stát s největším počtem obyvatel – 245 mil. Rozkládá se na více jak 14 000 ostrovech (největší ostrovy Velkých Sund – Sumatra, Jáva, Borneo a Celebes). Hlavním městem je Jakarta. Rychle se rozvíjející průmysl těží z dostatečného množství surovin. Důležitou roli v hospodářství má mimo klasického zemědělství také rybolov a těžba dřeva v tropickém deštném lese. Indonésie se na některých místech potýká s přelidněním (př. ostrov Jáva).
  •  Východní Timor – po dlouholetých občanských válkách došlo v r. 2002 k vyhlášení nezávislosti křesťanského Výchoního Timoru. Stát vznikl odtržením bývalé portugalské kolinie od muslimské Indonésie.
  • Kambodža – většina území je tvořena úrodnými a hojně využívanými půdami podél řeky Mekong. I přes tuto skutečnost je zemědělství nevýkonné.
  • Laos – chudý hornatý stát bez přístupu k moři. Přes 60% pokrývají lesy.
  • Vietnam – je charakteristický nerovnoměrným rozmístěním obyvatel – většina v úrodných nížinách. Většina obyvatel pracuje v zemědělství. Velkým negativem je vláda komunistické strany, která se však snaží o částečné reformy a přiblížení Vietnamu světu. Neblaze proslulá země tzv. vietnamskou válkou v 70. letech.
Světově známou oblastí je tzv. Zlatý trojúhelník. Jde o nepřístupné horské oblasti Barmy, Laosu a Thajska, kde je ve velké pěstován mák jako surovina pro výrobu opia a heroinu, pašovaného odtud drogovými mafiemi do celého světa.