středa 31. března 2010

Oceánie – úžasný svět ostrovů

Označení Oceánie zahrnuje ostrovy a souostroví západního a středního Tichého oceánu. Kromě velkých ostrovů (Nová Guinea a dva ostrovy Nového Zélandu) členíme ostatní ostrovy do několika skupin:

  • Polynésie – menší korálové a sopečné ostrovy v severní části oceánu. Nejznámější a nejsevernější jsou Havajské ostrovy.
  • Mikronésie – malé území v západní části oceánu.
  • Melanésie – je nejblíže Austrálii. Známé jsou ostrovy Rádži.

Většina zemí Oceánie jsou nezávislé státy. Závislá území (USA, Francie, VB, Nový Zéland) se postupně osamostatňují.
Hospodářství států je málo vyspělé. Obživu poskytuje především bohatství moře. Nejrozšířenější plodinou je palma kokosová, na plantážích se pěstují tropické plodiny (káva, ananas aj.)
Pro řadu ostrovů je důležitým zdrojem příjmů cestovní ruch.

K nejvýznamnějším státům Oceánie zcela jistě řadíme:

Nový Zéland
·        Vyspělá průmyslovo-zemědělská země.
·        Původní obyvatelé se nazývají Maoři, dnes jejich počet několikanásobně převyšují přistěhovalci.
·        Základem hospodářství je živočišná výroba a kvalitní zemědělství (chov ovcí na vlnu i maso, pěstování obilovin a ovoce). Průmyslová výroba s bohatou surovinovou základnou a levnou vodní energií se soustředí na strojírenství, potravinářství a textilní výrobu.
·        Největším bohatstvím je však úžasná příroda, která přitahuje množství turistů i filmové štáby (Pán prstenů). Nejvyšší horou Novozélandských Alp je Mt. Cook (3764 m).
·        Je britským dominiem. Hlavním městem je Wellington, významným městem je Auckland.

Papua-Nová Guinea
·        Leží na druhém největším ostrvě světa Nové Guinei. Ostrov leží v tropickém podnebném pásu a z větší části je pokryt pralesem. Vnitrozemí je vyplněno náhorní plošinou s nejvyššími vrcholy přes 5000 m.
·        Obyvatelstvo (Papuánci) je převážně domorodé, roztroušené v těžko dostupném terénu. Civilizované jsou pouze města na pobřeží.
·        Západní část ostrova je součástí Indonésie.

Havajské ostrovy (USA)
·        Turistický ráj s hlavním městem Honolulu.
·        Ostrovy jsou sopečného původu, nejvyšší sopka Mauna Loa je přes 4000 m vysoká.
·        K Havajským ostrovům patří kromě Havaje i ostrovy Oahu a celý – přes 6000 km dlouhý – pás sopečných ostrovů.
·        Původními obyvateli jsou Havajci, převažují však běloši.

Francouzská Polynésie
·        Je největším závislým územím patřící pod Francii. Zahrnuje asi 130 ostrovů jak sopečného, tak i korálového původu. Nejznámější je turistické letovisko Tahiti a atol Muruora, kde Francouzi prováděli pokusné jaderné výbuchy.