středa 24. března 2010

Evropa - 7. třída, zeměpis

Základní charakteristiky Evropy
§  Rozlohou zabírá 7% povrchu souše. Počet obyvatel se rovná 12% celosvětové populaci. Hospodářská produkce však přesahuje hranici 35% z celého světového objemu.
§  Postavení Evropy bylo vždy výjimečné – centrum světového dění, centrum rozvoje celého světa. Na počátku 20. stol. Evropa přímo či nepřímo ovládala 85% povrchu světa.
§  Z geografického pohledu můžeme v Evropě nalézt několik základních rysů:
o   Výhodná geografická poloha.
o   Významná úloha moře (všude poměrně blízko k moři).
o   Bohaté přírodní zdroje.
o   Ohnisko lidského pokroku.
o   Významný vliv Evropy na zbytek světa (kulturní, ekonomický a politický).
o   Významné postavení služeb v ekonomickém sektoru.
o   Vyspělá populace s příznivými demografickými charakteristikami.
o   Vysoká míra urbanizace a většinou vysoká životní úroveň.
o   Většinou kvalitní a hustá komunikační síť (efektivní propojení všech regionů).
o   Ekonomické společenství (Evropská unie).
§  Jako celek má také Evropa příhodné přírodní podmínky pro zemědělství a vznik sídel.
§  I přes často velmi shodné rysy hospodářství existují mezi jednotlivými státy (i jejich regiony) značné rozdíly. Obecně platí, že ekonomická úroveň klesá od západu k východu.


Přírodní podmínky Evropy

§  Velmi pestré – při pohledu na mapu zjistíme, že pobřeží je nejvíce členité s množstvím poloostrovů (Skandinávský, Kola, Krym, Jutský, Apeninský, Balkánský či Pyrenejský) a ostrovů (Britské o., Island, Irsko, Baleáry, Korsika, Sardinie, Sicílie, Malta, Kréta aj.).
§  Rozmanitý povrch Evropy je výsledkem složitého geologického vývoje.
o   Nalezneme zde staré pevninské jádro ve formě plošin a nížin (Finská jezerní plošina, Středopolské nížiny, Východoevropská nížina).
o   Dále jsou to horská pásma tří druhů vrásnění podle doby vzniku:
·        Kaledonské vrásnění – Skandinávské pohoří, Skotská vysočina, Island).
·        Hercynské vrásnění – Francouzské středohoří, Česká vysočina
·        Alpinské vrásnění (nejmladší) – Alpy, Karpaty, Pyreneje, Sierra Nevada, Apeniny, Pindos, Dinárské hory, Rila, Dolomity)
o   Průměrná nadmořská výška Evropy je 290 m.
o   Nejvyšším vrcholem je Mont Blanc (4807 m).
o   Nejníže položené místo je pak evropské pobřeží Kaspického moře.
o   Řada evropských oblastí byla ve čtvrtohorách přemodelována ledovcem. Nejznámějším důkazem působení ledovce je švýcarský vrchol Matterhorn. S ledovci se setkáme i dnes především v Alpách či na Islandu.
o   V Evropě se setkáme také se sopkami a to na Islandu (Hekla) a poté v jižní Evropě (Etna, Stromboli, Vesuv)
§  Současná krajina Evropy je tak výsledkem působení vnitřních i vnějších činitelů a v poslední době i působení člověka.