pondělí 20. ledna 2014

Zeměpisné souřadnice

Zeměpisné souřadnice - stručně, jasně, výstižně a ... s videem na závěr
  • Zeměpisné souřadnice mají počátek ve středu Země - nazýváme je proto GEOCENTRICKÉ.
  • Každý bod na naší planetě je průsečíkem místního poledníku a místní rovnoběžky.
  • Hodnota místního poledníku (zeměpisná délka daného bodu) se rovná velikosti úhlu, který svírá polorovina základního poledníku s místním poledníkem.
  • Hodnota místní rovnoběžky (zeměpisná šířka daného bodu) se rovná úhlu, který svírá rovina rovníku s daným bodem (danou rovnoběžkou).
  • Pro označení zeměpisné délky používáme řecké písmeno lambda - λ
  • Pro označení zeměpisné šířky používáme řecké písmeno fí - ϕ
Celé ještě jednou ve videu:


Video bylo vytvořeno v rámci akce české Khanovy školy "Umíš učit? Ukaž se!" Pokud se vám pomohlo, či se líbilo, můžete pro něj hlasovat, stejně jako pro videa dalších účastníků.

Obrázek ke stáhnutí a vytištění: