čtvrtek 14. června 2012

Obyvatelstvo Evropy


 •  Evropa je nejhustěji zalidněným světadílem. Zároveň je silně urbanizovaná (lidé žijí ve městech). Nejvíce obyvatel žije při pobřeží, v okolí velkých řek a v nížinách.
 • Celkový počet obyvatel Evropy se pohybuje kolem 720 mil. obyvatel, z toho 490 mil. obyvatel žije v Evropské unii.
 • Za poslední dvě století se počet obyvatel Evropy ztrojnásobil. V současné době je počet neměnný či nepatrně kolísá v důsledku mezikontinentálního stěhování.
 • V závislosti na rozdílných přírodních, ekonomických a urbanistických podmínkách můžeme pozorovat odlišnou hustotu zalidnění obyvatelstva.
  • Nejhustěji zalidněné oblasti nalezneme v průmyslových regionech, podél řek, pobřeží, ve městech a jejich okolí
  • Porúří a Porýní, Benelux, Centrální Británie (Midlands), Moskva, Paříž a okolí, Pádská nížina i Praha
  • V nejhustěji zalidněných oblastech (viz výše) přesahuje hodnota 300 osob/km2
  •  Nejméně osídleny jsou pak nepřístupné horské oblasti, oblasti „drsné“ přírody na severu kontinentu či oblasti dopravně špatně dostupné.
 • Do budoucna se předpokládá postupné snižování počtu obyvatelstva ve vyspělých státech Evropy.
 • Řada obyvatel žije převážně ve městech (vysoká urbanizace). Výjimkou jsou pouze tradiční vesnické regiony Portugalska, Rumunska, Albánie či Bosny.
Státy podle počtu obyvatel:
 • Rusko (140 mil. včetně asijské části, evropské Rusko cca 110 mil. ob.) 
 •  Německo (82 mil.)
 •  Velká Británie (65 mil.)
 •  Francie (62 mil.)
 •  Itálie (60 mil.)
 •  Španělsko (46 mil.)
 • Ukrajina (45 mil.)
 •  Polsko (38 mil.)
 • .
 • .
 • .
 •  Andora (83 tis.)
 •  Lichtenštejnsko (35 tis.)
 •  Monako (32 tis.)
 •  San Marino (30 tis.)
 •  Vatikán (850 obyvatel)


Otázka: Co ovlivňuje vysokou hustotu zalidnění v Evropě?

Žádné komentáře:

Okomentovat