středa 9. listopadu 2011

Vybraný stát v textu ...

Část 2. Tabulky a grafy


Otevřete CIA WorldFactBook a najděte si svůj stát.
V charakteristikách vyhledejte rozlohu země, náboženské vyznání a letiště. 
Pro každou charakteristiku vytvořte tabulku a nejlépe kruhový diagram (ukázka je na obr. 1.).
K jednotlivým tabulkám a grafům přidejte tabulku deseti největších měst země a v procentech vyjádřete kolik procent z celkového počtu obyvatel žije ve městech.

Ukázka:
 Tab. 1. Rozdělení letišť v Chile podle délky runway.
Délka runway
Počet letišť
Více než 3047
4
2348 – 3047
26
1524 – 2347
65
914 – 1523
50
Kratší než 914
9
Celkem
154

 
Obr. 1. Počet letišť v Chile dle délky runway.