středa 30. listopadu 2011

Jižní Amerika - regiony


Regiony Jižní Ameriky můžeme rozdělit na: Andské státy, Brazílie a její sousedé, Země Jižního rohu (jih Jižní Ameriky).

Andské státy
o    Patří k chudým rozvojovým zemím. Přestože oplývají velkým nerostným bohatstvím (zlato, ropa), většina obyvatel žije v chudobě. Převládá zde zemědělství (káva, cukrová třtina, ovoce, bavlna) a rybolov.
 • Kolumbie – chudý zemědělský stát. Těží zlato a smaragdy. Rozšířené pěstování koky a následná výroba drog – velký problém, snaha o likvidaci i ze strany USA.
 • Ekvádor – zemědělský stát, důležitý rybolov.
 • Peru – území bývalé říše Inků. Chudá země, časté nepokoje. Významný je rybolov a turismus.
 • Bolívie – jedna z nejchudších zemí. Těžba cínu a ropy. Významná je těžba dřeva.

Brazílie a její sousedé
o    Patří k nejbohatším státům Jižní Ameriky. Obrovské přírodní bohatství. Problémem je kácení deštných pralesů a zadluženost. Zmenšování území Amazonského pralesa se stává celosvětovým problémem.
 •  Brazílie – největší stát. Velkou část území pokrývá prales – problematická těžba. Pěstování kávy, ovoce na vývoz. Portugalsky hovořící obyvatelstvo různých národností. Značně se rozšiřující chudoba. Významná těžba ropy a železné rudy. Obrovský světový dlužník. Velkoměsta Rio, Sao Paulo, Brazilia.
 • Venezuela – obrovské zásoby ropy. Získané prostředky jsou vhodně investovány – rostoucí kvalita života. Neustále ale přetrvává i chudoba – slumy. Turistika při pobřeží i ve vnitrozemí – stolové hory, primitiv kmeny, primitivní kmeny.
 • Guyana, Surinam, Francouzská Guyana – chudé země, využívající sousedních velmocí a bývalých kolonizátorů.

Země Jižního rohu
o    Mají taktéž značné nerostní bohatství. K vyspělejším patří Chile a Argentina.
 • Paraguay – chudý stát závislý na zemědělství.
 • Uruguay – taktéž chudá země, těží však z přístupu k moři.
 • Chile – nejdelší a nejužší země světa. Poušť Atacama. Těžba mědi a guana – trus ptáků. Významný je rybolov. Země byla dříve pod diktátorským režimem, dnes demokratická.
 • Argentina – rozsáhlé zemědělské plochy – pšenice. Vývoz hovězího masa a pšenice. Dnešní obyvatelé jsou převážně potomci přistěhovalců, původních obyvatel zde žije velmi málo.

Žádné komentáře:

Okomentovat