úterý 7. června 2011

Východní Afrika - safari světa

 • Krajina úzkých nížin při pobřeží Indického oceánu, vysokohorských plošin, Afrických velehor a příkopové propadliny vyplněné velkými jezery (Viktoriino, Tanganika, Malawi).
 • Krajina je ovlivněna střídáním období sucha a dešťů – s tímto koresponduje vegetace savan, kde nalezneme největší savce a šelmy.
  • Tento fakt (spolu s nádhernou krajinou) hrál velkou roli při zakládání národních rezervací a zřízení safari, které je velkým přínosem financí do státních pokladen (Keňa, Tanzanie).
  • Hrozbou pro zvířata jsou novodobí pytláci.
 • Hospodářství regionu je založeno na zemědělství – pěstované plodiny jsou ječmen, pšenice, čirok, palma olejná, bavlna či kávovník. Bohaté zdroje surovin nejsou téměř využity.
 • Převážně černošské domorodé obyvatelstvo se potýká s nedostatkem pracovních příležitostí jak na venkově, tak i ve městech.
 • K nejznámějším zemím patří:
  • Keňa – nejnavštěvovanější země Afriky. Hl. město Nairobi je centrem celé oblasti i sídlem mnoha mezinárodních organizací. Mezi lákadla Keni patří především safari, ale také příroda Afrického riftu (propadliny) i písečné pláže.
  • Tanzanie – druhý stát těžící z přílivu turistů. Poblíž je ostrov koření Zanzibar.
  • Etiopie (známá jako Habešské království) – nebyla kolonizována.
  • Somálsko -  jedna z nejchudších zemí.
  • Rvanda a Burundi – země postižené občanskou válkou mezi domorodými kmeny.