pátek 17. května 2013

Prezentace Regiony Evropy - zadání práce pro sedmáky

Podmínky úspěšného splnění:
  • Vystihnout základní přírodní podmínky a socioekonomickou charakteristiku (obyvatelstvo, hospodářství, služby…).
  • Doplnit základní údaje zajímavostmi daného regionu. Přidat vhodné fotografie.
  • Provést porovnání daného státu s jeho nejbližšími sousedy a s Českou republikou - nejlépe v tabulce (ve stručnosti – rozloha, obyvatelstvo, hustota zalidnění, jazyk, hlavní město).
  • Vypracovat prezentaci v PowerPointu o min. 12 oknech.
  • Uvést veškeré zdroje, ze kterých bylo čerpáno. Včetně zdrojů pro obrázky. Postačí na předposledním slidu.
  • Pro text doporučuji učebnici, encyklopedie, ne stránky s referáty jiných žáků - nejsem hloupý a umím vyhledávat na internetu :-)
  • Pro obrázky doporučuji Wikipedii Commons.
  • Pro aktuální data doporučuji CIA World Factbook.
  • Výsledná známka bude souhrnem hodnocení obsahu a zpracování prezentace, plus ústní seznámení třídy s tématem.
Odevzdání skrze email do 7. června 2013.