úterý 13. března 2012

Mezinárodní migrace


Migrace obecně je jakákoliv změna bydliště osob (z vesnice do města, z města do města, ze státu do státu aj.) Rozlišujeme u ní pojmy imigrant (přistěhovalec) a emigrant (vystěhovalec).
Dále můžeme migraci dělit na tzv. vnitřní, která se děje uvnitř státu a vnější (mezinárodní), která se děje mezi dvěma státy. Migrace v sobě zahrnuje veškerou časoprostorovou mobilitu osob jakýmikoliv prostředky.

Mezinárodní migrace sehrála a doposud také hraje významnou roli při formování jednotlivých států světa. Imigranti vytvořili např. základ USA, Kanady či Austrálie, významně také ovlivnili složení obyvatelstva v Jižní Americe (příchod Španělů, černých otroků). Amerika (především ta Severní) se do r. 1950 stala cílem mnoho emigrantů z celého světa (nejvíce z Evropy). Důvody byly především válečné, politické a hospodářské => nová země, nové možnosti. Po r. 1950 převládá ve vyspělých zemích imigrace za prací (např. přistěhování Turků do Německa).

Příčiny současné migrace můžeme hledat v ekonomické a sociální nerovnosti mezi zeměmi (či regiony), v politické nestabilitě, ekologických příčinách, či v příčinách psychologických a kulturních.

Rozmístění migrantů ve světě je značně nerovnoměrné. Nejvíce jich žije v sedmi nejbohatších státech světa. Obecně nejvíce migrantů směřuje z chudého Jihu na bohatý Sever.

Velkým problémem je nelegální migrace. Tito vstupují většinou do cizí země bez dokladů a hledají tzv. azyl – ochranu, či zde nelegálně pracují (mnohdy jsou z nich novodobí otroci).

V důsledku válek, či nestabilního režimu dochází často k velkému přesunu osob – uprchlíků. Tito ve státě, do kterého uprchli, mají zvláštní status – nohou zde zůstat než se situace v jejich původním bydlišti uklidní (žijí v tzv. uprchlických táborech).

Úkoly :
 1)      Vysvětli pojem převaděč.
2)      Vysvětlete pojmy: asimilace, xenofobie a rasismus – použij slovník.

Žádné komentáře:

Okomentovat