úterý 31. května 2011

Zadání referátu pro deváťáky na téma Globální problémy a přírodní katastrofy

Zadání: Vypracujte referát týkající se vybraného globálního problému či přírodní katastrofy (přírodního jevu) za daných podmínek:
·        Rozsah minimálně 1 A4, plus 2 doplňující obrázky, včetně vysvětlení, co na nich je (proč je uvádíte).
·        Font Calibri; velikost 12; řádkování 1,0; nadpis velikost 14 tučný.
·        Text zarovnat do bloku, vytvořit vhodné odstavce popřípadě části oddělené podnadpisy (velikost 12 tučné).
·        Vystihnout základní charakteristiku globálního problému, katastrofy jako takové. Popsat příčinu, možné důsledky, prevenci či možná řešení.
·        Vycházet z encyklopedií a odborných článků na internetu. Jedinou výjimkou je wikipedie, ze které můžete také čerpat za podmínky použití dalších, již odbornějších stránek.
·        Vždy uveďte v jednom odstavci vztah daného problému, či výskyt katastrofy v ČR.
·        Nedílnou součástí je uvedení a použití alespoň jedné zahraniční stránky – nejlepší pro příklad výskytu daného jevu či katastrofy – citace zahraničních novin, časopisů … Nezapomeňte doplnit text zdroji, ze kterých jste čerpali. Můžete také uvést odkazy na videa či fotogalerie, které zobrazují daný jev.
·        Pracujte samostatně, snažte se, aby výsledek měl odpovídající úroveň žáku 9. třídy.

Vypracovanou práci posílejte na malikk@zsdamborice.cz nejpozději do 12. června 2011.

Téma
Jméno a příjmení
Globální oteplování
Radim Klein
Hladomor
Kateřina Šmerdová
Ozónová díra
Martin Kovář
Přelidnění světa
Barbora Tomášková
Nedostatek energetických zdrojů
Veronika Kramářová
Sopečná činnost
Kristýna Jochová
Zemětřesení
Jana Hortvíková
Tsunami
Lucie Hrubá
Hurikány
Zdeněk Kachlíř
Tornáda
Veronika Balátová
Záplavy
Věra Pučálková
Požáry
Alena Kučerová
Blesky
Denisa Karásková
Vítr a vichřice
Matouš Burýšek
Invaze živočichů
Pavel Matoušek
Extrémní mrazy
Barbora Vašíčková
Sucho
Miroslav Fic
Dopad meteoritů
Kristýna Hortvíková
Sněhová kalamita
Radek Skopal
Kroupy
Monika Kratochvilová
Prachové bouře
Tomáš Fiala