pátek 8. října 2010

Srovnání MS Word 2007 a OpenOffice Writer

V programu OpenOffice Writer srovnej v bodech dva textové editory nadepsané v nadpisu.

Zaměř se na srovnání v těchto bodech:
  • Vzhled obou programů.
  • Srovnání lišty s nabídkou záložek.
  • Srovnání panelu nástrojů.
  • Možnosti úpravy textu – font, velikosti, psaní indexů, zarovnání, práce s odstavci.
  • Možnosti vkládání a úpravy tabulek, grafů a obrázků.
  • Váš osobní názor.
  • V jedné větě jednu výhodu a jednu nevýhodu obou programů.

Odeslat na malikk@zsdamborice.cz
Srovnání obou programů na youtube.