pondělí 24. května 2010

Biodiverzita

Biodiverzita vyjadřuje rozmanitost živé přírody. Nejčastěji bývá vyjádřena počtem druhů živočichů nebo rostlin, které obývají určité území. Je silně závislá na velkém množství faktorů (podnebí, geologie, člověk…).
Biodiverzita se směrem od tropů k pólům zmenšuje jak na souši, tak i v oceánech. Počet druhů také klesá s nadmořskou výškou.
Prozatím bylo na světě popsáno asi 1,75 miliónů druhů živých organismů. Odhaduje se však, že zemi obývá 13 – 50 miliónů druhů.
Během vývoje země došlo nejméně pětkrát k masovému vymírání druhů, kdy v důsledku velké přírodní katastrofy došlo k velkému poklesu počtu druhů.

Ohrožení biodiverzity
·        Činností člověka – stavba všeho možného, kácení lesů, lov zvěře
·        Migrací rostlin a živočichů - zavlečení invazivních druhů (nepůvodní druhy organizmů). Tyto se v dané oblasti rychle šíří a působí velké škody na původních druzích (akáty na Pálavě, králíci či žába v Austrálii)

Je dokázáno, že v přírodě funguje tzv. dominový efekt = změna u jednoho druhu živočichů se více či méně projeví i u druhů dalších.

Ochranou biodiverzity a zachování původních druhů se zabývá projekt NATURA 2000.